Neurotrauma NL

Heeft u interesse om zich bij ons aan te sluiten? Neem dan vrijblijvend contact op, of bewoon de volgende bijeenkomst bij.

Over NeurotraumaNL

NeurotraumaNL brengt de expertises van alle disciplines betrokken bij het onderzoek naar traumatisch hersenletsel, op een nationaal niveau samen.

Ons doel: Een toekomstbestendig kennisnetwerk over traumatisch hersenletsel opbouwen.

NeurotraumaNL is opgericht in 2022 met als doel een platform te creëren om de samenwerking op het gebied van onderzoek naar traumatisch hersenletsel te bevorderen. Hierbij willen we alle aspecten van traumatisch hersenletsel omvatten : van prehospitale zorg tot en met revalidatie zorg.

Dit transmurale samenwerkingsverband brengt de expertise van de diverse disciplines betrokken bij de zorg voor THL samen op een nationaal niveau. De kennis van verschillende hulpverleners kan de basis vormen voor meer geprotocolleerde zorg. Op deze manier kunnen kennislacunes worden vastgesteld die leiden tot het formuleren van discipline overstijgende onderzoeksvragen.

Dit biedt mogelijkheden om vanuit dit samenwerkingsverband als consortium onderzoek te initiëren naar de effectiviteit van nieuwe interventies en optimale zorg bij patiënten met THL in Nederland.

Historie

De basis voor NeurotraumaNL is (deels) een voortzetting van eerdere samenwerking in het kader van deelname aan een grote Europese multicenter studie naar THL (Center-TBI, later Net-QuRe). De resultaten van deze studies geven onder andere aanleiding tot nieuwe vragen en hypotheses. Het is evident dat ook een nationale organisatie noodzakelijk is om oplossingen aan te dragen voor zorgvragen in landelijke en regionale ketens.
Via NeurotraumaNL zal de expertise van verschillende beroepsgroepen bij elkaar gebracht worden met als doel het onderzoek voor patiënten met THL toekomstbestendig te maken.

Onze leden

De kerngroep van NeurotraumaNL bestaat uit de volgende personen:

Ons onderzoek

NeurotraumaNL plant 2x per jaar in Nederland een centrale bijeenkomst. Heeft u interesse om zich aan te sluiten bij ons? Neem dan contact op via het contactformulier.
Scroll naar boven