Neurotrauma NL

Heeft u interesse om zich bij ons aan te sluiten? Neem dan vrijblijvend contact op, of bewoon de volgende bijeenkomst bij.

Volgende bijeenkomst Neurotrauma NL maandag 27 november Wolfheze (hybride)

Op 27 november zal de volgende NeurotraumaNL bijeenkomst plaatsvinden. Het initiatief krijgt steeds meer aandacht en de lijst met geïnteresseerde onderzoekers wordt alsmaar groter. De volgende bijeenkomst zal in het teken staan van het binnenhalen van subsidies en zal plaatsvinden op een bijzondere locatie met een rijke historie: het terrein van GGZ Pro Persona te Wolfheze.

Al meer dan 100 jaar wordt op dit terrein met een fraai aangelegde tuin en historische gebouwen, psychiatrische zorg verleend. In WOII was het nog het strijdtoneel van de geallieerden tijdens ‘Market Garden’, hetgeen verfilmd is in ‘A Bridge too Far’. Sinds 2005 biedt Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie op dit terrein bovenregionale hoogspecialistische zorg, aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel die kampen met psychische en/of gedragsproblemen; vaak een complexe zorgvraag. Om die reden is een groot aantal medewerkers van ons zeer actief in het verder ontwikkelen en delen van kennis, d.m.v. wetenschappelijk onderzoek en het geven van scholing. De Winklerkliniek heet alle onderzoekers dan ook van harte welkom op 27 november!

Ditmaal zullen we voor het eerst de bijeenkomst hybride aanbieden, voor diegenen die er helaas fysiek niet bij kunnen zijn. Separaat wordt er een agendaverzoek verstuurd met daarin een TEAMS uitnodiging. Aanmelden kan door een mail te sturen naar contact@neurotraumanl.nl

Datum: 27 november 2023

Locatie: Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie / Pro Persona, gebouw De Bogen, Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze / hybride

Programma

16.00    Inloop en inlog

16.30    Opening van de middag met het lanceren van de website www.neurotraumanl.nl, doelen en financiering van NeurotraumaNL. 

17.00    Ervaringen met Europese subsidieaanvragen.
Mathieu van der Jagt, Neuroloog-Intensivist ErasmusMC
Joukje van der Naalt, Neuroloog UMCG

17.30    Zorgevaluatie en gepast gebruik.
Dr. R.J.B. Hemler, KNO-arts en lid van de werkorganisatie ZE&GG

Korte pauze

18.10    Ervaringen uit het CONTRAST consortium.
Prof. Dr. A. van der Lugt, radioloog en onderzoeksleider CONTRAST consortium.

18.40    Afsluiting en agenda. Einde digitale programma

18.45    Diner op fysieke locatie

19.30    Einde bijeenkomst

Scroll naar boven