Neurotrauma NL

Heeft u interesse om zich bij ons aan te sluiten? Neem dan vrijblijvend contact op, of bewoon de volgende bijeenkomst bij.

Neurotrauma

Neurotrauma of traumatisch hersenletsel (THL) is letsel aan het zenuwstelsel als gevolg van een ongeval of andere externe oorzaken.

Neurotrauma in Nederland

Jaarlijks worden ongeveer 85.000 mensen in Nederland getroffen door traumatisch hersenletsel (THL). Aangezien een groot deel van deze patiënten jonge mensen betreft, zijn de gevolgen van THL zeer groot. Zo ervaart ongeveer twee derde van de patiënten 6 maanden na het ongeval nog klachten en heeft een kwart van de patiënten hun activiteiten in het dagelijks leven nog niet hervat. De totale kosten van THL voor de Nederlandse samenleving bedragen meer dan honderd miljoen euro per jaar.
Voor meer informatie over (de gevolgen van) hersenletsel verwijzen we u naar de volgende websites:
patiënten per jaar
79999
miljoen per jaar
0 +

De zorg voor traumatisch hersenletsel

Ruim de helft van de patiënten met THL wordt gezien in het ziekenhuis. Bij de zorg voor patiënten met THL zijn verschillende disciplines betrokken zoals spoedeisende hulp artsen, neurologen, neurochirurgen, intensivisten, revalidatieartsen en huisartsen. In de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel is vastgesteld dat iedere patiënt over de gehele keten de best mogelijke zorg dient te krijgen om zo goed mogelijk te re-integreren in de maatschappij.

Gebrek aan samenwerking.

Zowel de zorg als het onderzoek bij patiënten met THL is bij uitstek discipline overstijgend, waarbij een hele keten van zorgverleners en meerdere stakeholders gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor goede, veilige en effectieve zorg. Een multidisciplinaire aanpak ontbreekt echter op dit moment. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit behandelingen om de uitkomsten van patiënten te verbeteren. Toch staan er nog veel vragen open. Om verder aan de slag te gaan met deze vragen, is een kleine kerngroep van verschillende specialismen betrokken bij de zorg voor THL bij elkaar gekomen onder de naam NeurotraumaNL.
Scroll naar boven