Neurotrauma NL

Heeft u interesse om zich bij ons aan te sluiten? Neem dan vrijblijvend contact op, of bewoon de volgende bijeenkomst bij.

Contact

Neem eenvoudig contact met ons op.

Stuur een e-mail naar: contact@neurotraumanl.nl

Bij ons aansluiten?

Bent u geïnteresseerd om zich aan te sluiten bij NeurotraumaNL? Of zou u willen optreden als subsidieverstrekker? Vul dan (vrijblijvend) dit contactformulier in. Dan komen wij zo spoedig mogelijk bij u terug.

NeuroTraumaNL is een nationaal netwerk van specialisten op het gebied van traumatisch hersenletsel; wij verwelkomen graag nieuwe leden. Twijfelt u nog? Bezoek dan een van onze bijeenkomsten om eerst eens kennis te maken.

Contactformulier

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Een bijeenkomst bijwonen?

Volgende bijeenkomst:
Nader te bepalen (najaar 2024).
Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten, waar projectplannen en -updates worden gedeeld en besproken. Deze bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk en vinden op verschillende locaties door het land plaats. Als u interesse heeft om deel te nemen, meldt u zich dan aan via het formulier.

De bijeenkomsten vormen een uitstekende gelegenheid om met ons kennis te maken, en deel te nemen aan waardevolle discussies.

Aanmeldformulier

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Scroll naar boven